Helander&Christensson AB

För personlig och professionell utveckling

 

 

                              Vi har sett människor växa, komma till en vändpunkt eller hitta sig själva många, många gånger genom åren. Lika ofta
                              har vi sett kärlekspar, andra parrelationer och arbetsgrupper komma vidare och finna dynamiken och energin i livet.

                              Därför vet vi hur den goda dialogen och det fördjupade samtalet leder till bättre och stabilare relationer och
                              tryggare individer. Vi vet att människor kan förändra sig och att omvärlden kan förändras som en följd av att någon
                              förändrar sig. Utveckling sker på olika nivåer

 

                              Mötets magi

                               

                              Vårt mål är att skapa goda relationer och bra möten mellan människor. Det mesta som sker i livet, sker oss människor emellan.
                              Och allt vi gör tillsammans fyller en funktion. Genom att lyssna och kommunicera kan stora saker ske i alla relationer.

                              Vi lever alla i många olika sammanhang och behöver andra människor på så olika sätt. Det kan vara som vänner,
                              syskon, arbetskamrater, barn eller förälder. Det kan vara i en kärleksrelation, i en chef/anställd eller lärare/elevrelation.

                              Gemensamt för oss alla är att vi behöver känna en tydlig identitet. Behovet är både djupt och grundläggande.
                              Det är viktigt för vår självkänsla att vi blir sedda för den vi är. Då kan vi också känna att vi är bra nog i våra olika roller.

                              Det handlar inte bara om relationerna till andra. Vi ska också ständigt leva med oss själva och känna att vi duger.
                              Många av våra uppdrag handlar just om det; att tydliggöra roller och stärka människors identitet.

 

                              Nyckeln till goda relationer

                              

                              Men brukar säga att kommunikation är det viktigaste i alla relationer. Visst är det så, men kommunikation är inte bara vad vi säger,
                              det är vad vi gör, hur vi gör det och hur vi beter oss.

                              

                             Ja, faktiskt kommunicerar hela vår uppenbarelse med omvärlden. Det kan vara både förbryllande och svårt att veta hur andra uppfattar oss.
                             Vårt sätt att arbeta hjälper till med det.

                             Vår långa erfarenhet har gett oss en djup kunskap i förmågan att kommunicera och att fungera bättre i olika sammanhang.
                             Vi kan bidra till att få samtal som stannat av att börja leva igen. Vi hjälper dig att komma vidare i livet.

                             Vi arbetar med privatpersoner, par, grupper, företag och organisationer.                             Välkommen till oss.