Helander&Christensson AB

 

     För personlig och professionell utveckling

 

                                      

Anne Christensson                                            Hans-Erik Helander

Socionom, familjeterapeut och handledare         Socionom, leg.psykoterapeut, familjeterapeut
                             och handledare

             
                         

                    I drygt tjugo år har vi arbetat med familjesamtal, parsamtal individuella samtal och nätverksmöten med människor som behövt
                    hjälp i privata eller personliga sammanhang. Både i privat och offentlig sektor har vi har skapat och lett
                    utbildningar, arbetat med coaching, teamuteckling, ledarskapsutveckling och med handledning till olika personalgrupper.
                    Det har gett oss en erfarenhet som både är bred och djup.

                    

                    Vårt mål är att möta dig, eller er för att försöka åstadkomma de förändringar ni önskar. För att få rätt dynamik i samtalen
                    arbetar vi lite olika. Ibland var och en för sig, ibland i par. Vi samarbetar också med andra kollegor när det behövs.

                    Vi arbetar utifrån systemteori, nätverkstänkande och med olika kommunikationsteorier på ett lösningsfokuserat sätt. Våra
                    arbetsmetoder och vår planerade arbetsinsats utgår alltid från vilket uppdrag vi har att lösa.

                    

                    Tillsamman äger och driver vi företaget Helander&Christensson AB sedan 1989. Våra uppdrag är skiftande och vi har arbetat
                    med privatpersoner och med uppdrag inom näringsliv, landsting, stat och kommun.

                    

                    Vi ingår i ett professionellt nätverk, vilket gör att vi kan berika varje enskilt uppdrag genom samarbete med rätt kompetenser.
                    Vi arbetar enskilt, men även tillsammans.
                    Som en del av vår vidareutveckling har vi också egen handledning.

                    Vi erbjuder

                    * Individuella samtal
                    * Parsamtal
                    * Familjesamtal
                    * Nätverksmöten
                    *Arbetsplatsrelaterade uppdrag: handledning, konsultationer, coaching, teambildning och organisationsutveckling

                     Anne Christensson
                     Socionom, familjeterapeut och handledare.

                     Hans-Erik Helander
                     Socionom/leg psykoterapeut, familjeterapeut och handledare.