Vilka är vi?                                                                                                                                                  

Anne Christensson och Karin Olofgörs, som arbetat i över tio år som konsulter, har
båda en bakgrund i familjeterapin.

   -Det var där vi lärde oss att grunden för all typ av samarbete är att människor
    faktiskt stannar upp och lyssnar på varandra.

Det kan tyckas självklart, men det är alltför ofta människor slutar lyssna på varan-
dra och det blir svårigheter i ett möte.
  

         När och hur kan c/o hjälpa dig och ditt företag framåt?

Varje gång en förändring sker i ett företag skapas nya situationer. Nya roller
uppstår och påverkar medarbetarna och samarbetet dem emellan.

   -Vi har stor erfarenhet av att arbeta med människor, både i grupp och enskilt
     kan vi ta tag i situationen. Vi kan arbeta med den möjlighet som finns i en
     förändring och bryta en negativ trend.

Vi är ofta med när de nya tankarna för fram.
   
    -När ett företag ska ändra sin identitet,växa eller krympa, omorganiseras eller
     står inför något annat som förändrar för medarbetarna, bidrar vi till att de nya
     tankarna förs fram bra och att de förankras i hela organisationen.
 
Efter det att förändringsarbetet påbörjats arbetar vi vidare med att coacha och
bistå ledningsgruppen vilket både Anne och Karin har stor erfarenhet av.
   
    -Men även i det vanliga, vardagliga arbetet inom ett företag behöver man ibland
     arbeta med samarbeten och relationer. Det kan handla om gränsdragning och
     hantering av konflikter eller att motivera medarbetarna. Ett är säkert – otrygga
     människor skapar inga framgångsrika organisationer. c/o hjälper dig att arbeta
     med mjuka frågor. Mjuka frågor som ger goda resultat i de hårda.

 

                     Vad är vinner du på att ha ett bra team?


All forskning visar att starka, framgångsrika företag där de anställda delar en och
samma idé med ledningen lyckas bättre. Men hur kommer man dit, och hur får
man med sig personalen på vägen?

   -Vi hjälper ledninggrupper att tydligt sätta ett ramverk för arbetet. Vi ökar
     förståelsen för att gränser är personliga. Vad är t.ex. privat och personligt för
     dig? Och för mig?

Resultatet är en organisation där det finns plats för både hjärta och hjärna. Med-
arbetarna kan koncentrera sig på sina arbetsuppgifter, vilket ger alla förutsättningar
för att lyckas.

 

                            Konflikter kostar pengar


Ord är som händer. De berör. Tyvärr finns det ofta en skillnad mellan vad en person säger
och vad en annan hör. Snackas det mycket ”skit” på din arbetsplats? Då är det en
indikation på att det finns konflikter som behöver lyftas fram.

    -Faktum är att otydlighet och missförstånd är grunden för de flesta konflikter som
     uppstår i arbetslivet. Konflikter är som en sjukdom, de smittar ner en arbets-
     plats, skapar oro och olust.

Ofta är Annes och Karins uppdrag att bidra till att lösa konflikter. De anställda får
tillbaka energin och kan lägga tid och kraft på sitt arbete igen.

 
                  Kritik utvecklar människor och företag.


Allt för mycket beröm är inte utvecklande. Allt för mycket kritik är förlamande.
   -Den som aldrig får feedback på sitt arbete känner sig osedd. Men människor
    som blir uppmärksammade orkar ta till sig av synpunkter. bekräftas man, kan
    man stå för sina tillkortakommanden, vilket hela företaget tjänar på.
  
Här leder vi gruppen i att utveckla varandra och organisationen genom användandet
av kritik på rätt.

 

                Relationer som verktyg för merförsäljning


Ser du potential hos dina medarbetare? Värderar du dem som organisationens
viktigaste tillgång, men ser samtidigt att ni alla skulle må bra av att utvecklas? Eller
har det uppstått någon situation som skulle må bra av en utomståendes ögon och öron?

   -Ympa in känsla och passion, stolthet, bra bemötande och service i ditt företag,
    så kommer affärerna att lyckas mycket bättre.

Kontakta oss så ringer vi upp dig och talar igenom hur du bäst kan få vår hjälp.

Anne Christensson                                               Karin Olofgörs
+46-708-856705                                                  +46-703-739858
anne@hochc.se                                                    karin@olofgors.se